СУ „Екзарх Антим I“, Казанлък е участва в Програмата за училища посланици на Европейския парламент от 2018 година.

ВАЖНИ СРЕЩИ

НА 22 МАРТ НАШИТЕ ПОСЛАНИЦИ ПОСЕТИХА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЕ СРЕЩНАХА С ДЕПУТАТИ ОТ СТАРОЗАГОРСКИ , ВАРНЕНСИ РЕГИОНИ И РЕГИОН МОНТАНА.

НА 21 МАРТ ПОСЛАНИЦИТЕ НИ СЕ СРЕЩНАХА С Г-Н ТЕОДОР СТОЙЧЕВ- РЪКОВОДИТЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННОТО БЮРО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БЪЛГАРИЯ. ТЕ ПРОВЕДОХА НЕФОРМАЛЕН РАЗГОВОР С НЕГО ЗА ПРОГРАМАТА И ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ВЪРХУ ТЯХ КАТО ЛИЧНОСТИ. Г-Н СТОЙЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СИМУЛАЦИОННАТА НИ ИГРА И ВЛЕЗЕ В РОЛЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ- Г-Н ТАЯНИ. 


ЗАЕДНО С ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА ПРОВЕДОХМЕ СИМУЛАЦИОННА ИГРА- ЕВРОПЕЙСКИ  ПАРЛАМЕНТ

ОТ 16 ДО 22 МАРТ НАШИТЕ ПОСЛАНИЦИ УЧАСТВАХА В МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ  INCLUSIVE SCHOOLS FOR AN INCLUSIVE SOCIETY  ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ . ОСНОВНАТА ТЕМА  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА НА СРЕЩАТА БЯХА ПОДЧИНЕНИ НА МИГРАЦИОННАТА ПРОБЛЕМАТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.


СРЕЩА С МАРИЯ МАЧКОВА- ЧЛЕН НА МЛАДЕЖКИ ЕКИП ЕВРОПА БЪЛГАРИЯСРЕЩА С ПОРТУГАЛСКИ УЧИТЕЛИ ОТ Agrupamento de Escolas de Guia, Portugal

Декември 2017
Младшите ни посланици се срещнаха с Тихомир Турлаков, студент по правни науки в Рупрехт-Карлс-Университет Хайделберг, Германия- 5 семестър.
Основните аспекти в разговора на младшите посланици с Тихомир Турлаков бяха -Принцип на разделение на властите на ЕС; Разликата между държава и съюз; Актове и функции на Европейския парламент; Имплементиране на законодателни актове.
Тихомир Турлаков е ученик на Випуск 2015 на СУ "Екзарх Антим I " и участник в отбора на училището ни спечелил посещение на Европейския парламент в Страсбург през 2015 година по Програма Евроскола.
No comments:

Post a Comment